Verzorgende

Verzorgende

Als verzorgende geef je zorg en begeleiding aan mensen die deze hulp tijdelijk of juist langdurig nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen, mensen die moeten revalideren na een operatie of vrouwen die zijn bevallen. Je helpt jouw cliënten zo zelfstandig mogelijk te leven. Afhankelijk van je werkplek, kun je ook dagactiviteiten begeleiden. Je werkt op basis van een zorgplan, dat jij hebt helpen opstellen. Dit zorgplan voer je samen met de andere zorgverleners van je zorgteam uit.

Je mag als verzorgende ook verpleegtechnische handelingen verrichten. Verder onderhoud je contact met de familie en huisarts van jouw cliënten. Soms komt daar ook contact met de fysiotherapeut, verpleegkundige of het maatschappelijk werk bij. Huishoudelijk taken horen ook bij jouw beroep.

Als jij mensen langdurig begeleidt en verzorgt, kun je een hechte band met ze opbouwen. Zij zijn blij met jouw zorg en aandacht.

Studenten/starters van de volgende opleidingen zijn bevoegd om aan de slag te gaan als verzorgende:

  • Verpleegkunde HBO

    • jaar 1 afgerond, inclusief stage

  • Verpleegkunde MBO niv. 4

    • jaar 1 afgerond, inclusief stage

  • Geneeskunde WO

    • jaar 1 afgerond, inclusief stage 

 
Als verzorgende verdien je bij Vitae minimaal €12,50 per uur.